Huiswerkbegeleiding en bijles voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en kinderen van de laatste jaren van de basisschool.

 

Met meer dan vijfendertig jaar professionele ervaring biedt Study Company kwaliteit tegen redelijke prijzen, zonder  administratie- of dure inventarisatie-onderzoekskosten.

 

Wij geven "totaal-begeleiding": niet alleen aspecten van school en huiswerk, maar ook het combineren met bijvoorbeeld sport of muziek komen aan bod. Study Company faciliteert bij het maken van de juiste studiekeuze.

 

Onze begeleiding biedt bovendien een uitstekend alternatief voor naschoolse opvang, omdat we elke werkdag vanaf 14.00 uur open zijn!

A. Boutkan, eigenaar

Om vooraf een goed beeld te krijgen van de leerling, is het intakegesprek van groot belang.

Goede informatie zorgt voor een betere studiebegeleiding.

 

     - er wordt aandacht besteed aan het "leren leren"

     - een goede planning is het halve werk!

     - leerwerk wordt individueel overhoord

     - maakwerk wordt zonodig bekeken en besproken

     - probleemvakken krijgen extra aandacht

     - examenleerlingen krijgen een goede voorbereiding en training voor de school en eindexamens

     - bij brugklasleerlingen wordt extra aandacht besteed aan de eisen van het voortgezet onderwijs

 

Wij kennen geen verplichte "zit-duur": de leerling blijft zo lang als wenselijk is. Effectief en geconcentreerd studeren wordt met de vrijheid beloond.

 

Er wordt gestudeerd in een gemoedelijke sfeer; de kinderen moeten zich op hun gemak voelen.

Een ontspannen sfeer bevordert de prestaties.

 

Tarieven huiswerkbegeleiding:

2 dagen per week € 250,- per maand

3 dagen per week € 300,- per maand

4 dagen per week € 350,- per maand.

 

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Voor incidentele huiswerkbegeleiding, bijvoorbeeld ter voorbereiding van toetsweken of examens, wordt € 30,- per dag berekend.

Bijlessen worden individueel gegeven; daardoor is er een hoog rendement.

Een uur per week voldoende; vaker per week is voor ons geen enkel probleem.

 

Ook hierbij geldt, dat het wenselijk is om ons vooraf over de problematiek te informeren.

 

De lessen worden afgesproken zonder verplichting van een minimaal aantal uren.

 

Elke bijles dient bij verhindering - behoudens redenen van overmacht - een dag van tevoren te worden afgezegd. Zo niet, dan wordt het uur alsnog in rekening gebracht.

 

Tarief per klokuur: € 40,-

 

Met onze hulp kan uw kind juist dat extra zetje krijgen, dat het nodig heeft.

Een goede basis van taal en rekenen kan niet alleen belangrijk zijn voor de entreetoets of CITO, maar vooral om sterk te staan in het voortgezet onderwijs.

 

De bijlessen worden individueel gegeven en aangepast aan uw wensen.

 

Tarief per klokuur: € 35,-

Studycompany faciliteert bij het maken van de juiste studiekeuze. Tijdens de laatste periode in het voortgezet onderwijs moeten leerlingen nadenken over hun vervolgopleiding. Het maken van de juiste studiekeuze kan lastig zijn. Het is belangrijk dat de leerlingen een weloverwogen keuze maken en uitvinden welke vervolgopleiding het beste bij hen past.

 

Samen met de leerling worden de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in kaart gebracht. Het gekozen profiel wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt. Ook wordt er een beroepskeuze- of studiekeuzetest gemaakt. Na de analyse van de test worden de mogelijkheden besproken en wordt de leerling geholpen bij de oriëntatie en uiteindelijke keuze.

 

Study Company Vreeland

 

Vossenlaan 12

3633 AN Vreeland

 

Vestigingen

info@studycompany.nl    -    Tel : 06 - 23291162